Вибір ЗІЗОД

Захворювання органів дихання асоційовані з інгаляційним мінеральним пилом, в першу чергу пневмоконіози, які є невиліковними і незворотні та становлять суттєву частку серед професійних хвороб. У таких випадках єдиним засобом захисту є використання фільтрувальних респіраторів. Відповідно до ДСТУ EN 529:2006 для їх вибору необхідно: ідентифікувати шкідливі речовини у повітрі робочої зони, оцінити ризики, обґрунтувати вибір засобу індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) відповідно до його захисних характеристик, провести навчання працівників з правильного їх використання та забезпечити відповідне обслуговування під час зберігання. Ідентифікація шкідливих речовин відбувається під час проведення атестації робочих місць.

Для оцінки ризиків використовують відповідні методи, описані у ДСТУ ІЕС/ІSО 31010:2013 (наприклад HAZOP). Обґрунтування вибору ЗІЗОД відбувається, виходячи з виконання умови перевищення величини коефіцієнт захисту респіратора над коефіцієнтом забруднення робочої зони, тобто КЗ min > КЗБ, де КЗ min — мінімально необхідний коефіцієнт захисту ЗІЗОД; Кзб = С / ГДК – коефіцієнт забруднення повітря робочої зони; С — концентрація забруднювача, мг/м3. Також дана процедура передбачає визначення придатності ЗІЗОД до користувача на виробництві, яка полягає у перевірці щільності прилягання півмаски до обличчя за смугою обтюрації шляхом визначення місць “підсмоктування” (проникнення) шкідливих речовин у вигляді аерозолів (аеродисперсних частинок, газів і парів) в підмасковий простір.

Під час проведення навчання важливо донести до працівників будову ЗІЗОД, правильне його одягання, вказати відповідні дії під час надзвичайних ситуацій та передбачити попереднє носіння для звикання та оцінки зручності.

Фрагмент робочої таблиці HAZOP

Автор: Доктор технічних наук, професор НТУ "Дніпровська політехніка" Чеберячко Сергій Іванович

Похожие статьи

Наши новости