Фіксатор
1
Сорбент
2

Фільтруючий матеріал — високоефективне активоване або імпрегноване вугілля, котре поглинає гази, пари та запахи

Виключена корозійна активність сорбенту по відношенню до корпусу фільтра

3
Корпус

Пластиковий корпус фільтра, виготовлений з удароміцного поліпропілену

Матеріал корпусу фільтра не викликає іскроутворення, що дуже важливо при виконанні робіт в атмосфері з великою концентрацією органічних та неорганічних газів, та парів (СН4, H2S, Н2, нафтопродуктів, виробництво HNO3 та ін.)

При механічному впливі не утворюються вмʼятини, не деформується, виключене проскакування газу

Фиксатор

Сорбент. Високоефективне активоване або імпрегноване вугілля, котре поглинає гази, пари та запахи. Виключена корозійна активність сорбенту по відношенню до корпусу фільтра

Корпус. Матеріал корпусу фільтра не викликає іскроутворення, що дуже важливо при виконанні робіт в атмосфері з великою концентрацією органічних та неорганічних газів, та парів (СН4, H2S, Н2, нафтопродуктів, виробництво HNO3 та ін.)

Застосування і рекомендації

Фільтри протигазові ФРПА-G призначені для очищення повітря від паро- та газоподібних шкідливих речовин.

Протигазові фільтри ФРПА-G використовуються при концентрації газів (парів) до 0,1 % об’єму (1000 ppm).

ДСТУ EN 14387:2006

Фільтр ФРПА-G А1

Призначення: очищення (адсорбція) повітря, яке вдихається, від парів органічних речовин з температурою кипіння понад 60 °С (бензин, керосин, толуол, етилхлоргідрин, сірковуглець, спирти, кетони, бензол та його гомологи, нітро- та амін- з’єднання, ефіри та інше)
Галузь застосування: всі види лакофарбових робіт у машинобудуванні, суднобудуванні, виробництво та використання барвників, лаків, адгезивів та смол, робота з нафтопродуктами, сільське господарство, лікарні

Фільтр ФРПА-G Е1

Призначення: очистка (хемосорбція) повітря, яке вдихається, від кислих газів та парів кислот (сірчистий ангідрид, соляна, сірчана, азотна, оцтова кислота, хлористий, бромистий, фтористий вуглеці)
Галузь застосування: хімічні виробництва з використанням кислот, електролітичні процеси, кислотні травлення, гравірування по металу, агрохімія

Фільтр ФРПА-G K1

Призначення: очищення (хемосорбція) повітря від аміаку та його органічних похідних
Галузь застосування: виробництво аміаку, обслуговування холодильних установок, агрохімія

Фільтр ФРПА-G АВЕК1

Призначення: очищення (адсорбація, хемосорбція) повітря, яке вдизається від парів органічних речовин з температурою кипіння понад 60°С, від неорганічних газів (хлор, фтор, бром, гідрит сірки і т.п. крім монооксиду віглецю СО), від кислих газів і парів кислот, від аміаку і його органічнних похідних, від аерозолів
Галузь застосування: всі види робіт, пов’язані з виробництвом барвників, клеїв, смол, лакофарбових матеріалів. Забарвлення методом розпилення. Електролізне виробництво, кислотне очищення, травлення і гравірування металів, при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Сертифікація

Висновок державної санітарно – епідеміологічної експертизи МОЗ України.

Фільтри відповідають вимогам «Технічного регламенту засобів індивідуального захисту», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 771.