Система управління якістю

На підприємстві ««Стандарт»» розроблена, впроваджена та сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009 система управління якістю. (сертифікат №UA2.037.08338-14 от 03.03.2014).

Фільтруючі напівмаски ««Стандарт» », напівмаски РПА-ДЄ та протиаерозольні фільтри, сертифіковані на відповідність вимогам безпеки ««Директиви Ради 89/686/ЕЄС щодо засобів індивідуального захисту». ». Випробування на відповідність Європейській директиві проводились у Центральному інституті охорони праці - – Національному дослідному інституті (Польща). За результатами випробувань отримані сертифікати ЄС на продукцію за стандартами:

  • EN 140:1998
  • EN 143:2000/A1:2006
  • EN 149:2001+A1:2009

Щорічно продукція, яка випускається, проходить аудит нотифікованим органом ЄС.

В Україні продукція пройшла оцінку відповідності вимогам Технічного регламенту ЗІЗ, експертизу типу на відповідність вимогам національних стандартів, гармонізованих із європейськими:

  • ДСТУ EN 140:2004
  • ДСТУ EN 143:2002
  • ДСТУ EN 149:2003
  • ДСТУ EN 14387:2006