Система управління якістю

На підприємстві ««Стандарт»» розроблена, впроваджена та сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009 система управління якістю (сертифікат №UA2.037.08338-14 від 03.03.2014).

Фільтруючі напівмаски «Стандарт», напівмаски РПА-ДЄ та протиаерозольні фільтри, сертифіковані на відповідність вимогам безпеки «Директиви Ради 89/686/ЕЄС щодо засобів індивідуального захисту». Випробування на відповідність Європейській директиві проводились у Центральному інституті охорони праці — Національному дослідному інституті (Польща). За результатами випробувань отримані сертифікати ЄС на продукцію за стандартами:

  • EN 140:1998;
  • EN 143:2000/A1:2006;
  • EN 149:2001+A1:2009.

Щорічно продукція, яка випускається, проходить аудит нотифікованим органом ЄС.

В Україні продукція пройшла оцінку відповідності вимогам Технічного регламенту ЗІЗ, експертизу типу на відповідність вимогам національних стандартів, гармонізованих із європейськими:

  • ДСТУ EN 140:2004;
  • ДСТУ EN 143:2002;
  • ДСТУ EN 149:2003;
  • ДСТУ EN 14387:2006.