Фіксатор
1
Сорбент
2

Високоефективне активоване або імпрегноване вугілля, котре поглинає гази, пари та запахи

Виключена корозійна активність сорбенту по відношенню до корпусу фільтра

Конструкція фільтра дозволяє повністю використовувати поглинальний ресурс сорбенту, замінивши знімний фільтр попереднього очищення, який забився пилом, на новий

3
Корпус

Пластиковий корпус фільтра виготовлений із удароміцного поліпропілену.

Матеріал корпусу фільтра не викликає іскроутворення, що дуже важливо при виконанні робіт в атмосфері з великою концентрацією органічних та неорганічних газів, та парів (СН4, H2S, Н2, нафтопродуктів, виробництво HNO3 та ін.)

При механічному впливі не утворюються вмʼятини, не деформується, виключене проскакування газу

Фільтр попереднього очищення
4

складається з нетканих фільтруючих матеріалів «Елефлен»

5
Кришка

Знімна кришка для кріплення фільтра попереднього очищення

Фіксатор

Сорбент. Високоефективне активоване або імпрегноване вугілля, котре поглинає гази, пари та запахи. Виключена корозійна активність сорбенту по відношенню до корпусу фільтра. Конструкція фільтра дозволяє повністю використовувати поглинальний ресурс сорбенту, замінивши знімний фільтр попереднього очищення, який забився пилом, на новий

Корпус. Матеріал корпусу фільтра не викликає іскроутворення, що дуже важливо при виконанні робіт в атмосфері з великою концентрацією органічних та неорганічних газів, та парів (СН4, H2S, Н2, нафтопродуктів, виробництво HNO3 та ін.). При механічному впливі не утворюється вмʼятин, не деформується, виключене проскакування газу

Фільтр попереднього очищення. складається з нетканих фільтруючих матеріалів «Елефлен»

Крышка. Знімна кришка для кріплення фільтра попереднього очищення

Застосування і рекомендації

Фільтри комбіновані ФРПА-С та призначені для очищення повітря від парогазоподібних шкідливих речовин та аерозолів.

Комбіновані фільтри ФРПА-С використовуються при концентрації газів (парів) до 0,1 % об’єму (1000 ppm), аерозолів до 4 ГДК.

ДСТУ EN 14387:2006

Фільтр ФРПА-С А1Р1

Призначення: очищення (адсорбція) повітря, яке вдихається, від парів органічних речовин з температурою кипіння понад 60 °С (бензин, керосин, толуол, етилхлоргідрин, сірковуглець, спирти, кетони, бензол та його гомологи, нітро- та амін- з’єднання, ефіри та інше, в тому числі аерозолів фарби на основі органічних розчинників)
Галузь застосування: всі види лакофарбових робіт у машинобудуванні, суднобудуванні, виробництво та використання барвників, лаків, адгезивів та смол, робота з нафтопродуктами, сільське господарство, лікарні

Фільтр ФРПА-С Е1Р1

Призначення: очистка (хемосорбція) повітря, яке вдихається , від кислих газів та парів кислот (сірчистий ангідрид, соляна, сірчана, азотна, оцтова кислота, хлористий, бромистий, фтористий вуглеці) та аерозолів
Галузь застосування: хімічні виробництва з використанням кислот, електролітичні процеси, кислотні травлення, гравірування по металу, агрохімія

Фільтр ФРПА-С К1Р1

Призначення: очищення (хемосорбція) повітря від аміаку та його органічних похідних та аерозолів
Галузь застосування: виробництво аміаку, обслуговування холодильних установок, агрохімія

Фільтр ФРПА-С АВЕК1Р1

Призначення: очищення (адсорбція, хемосорбція) повітря, яке вдихається, від парів органічних речовин з температурою кипіння понад 60 °С, від неорганічних газів (хлор, фтор, бром, гідрид сірки і т.д. крім монооксиду вуглецю СО), від кислих газів та парів кислот, від аміаку та його органічних похідних, від аерозолів
Галузь застосування: всі види робіт, пов’язані з виробництвом барвників, клеїв, смол лакофарбових матеріалів. Фарбування методом розпилення. Електролізне виробництво, кислотне очищення, травлення та гравірування металів, при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Сертифікація

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України.

Фільтри відповідають вимогам «Технічного регламенту засобів індивідуального захисту»,

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 771.